Fejzić Čengić, Fahira. 2021. “O Ljudskim Civilizacijama / About Human Civilizations: Svijet I život Kao najveći Dar / The World and Life As the Greatest Gift”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 62 (2):145-48. https://doi.org/10.48052/19865244.2021.2.145.