Mehmedović, Emir, and Mehmed Hadžić. 2021. “Izazovi "nepotpunog zakonodavstva" / Challenges of "Incomplete Legislation": Otvorena Pitanja Odnosa između državnog I Entitetskih Zakonodavstava U Socijalnom Osiguranju Policijskih službenika Na Nivou Bosne I Hercegovine / Open Questions of the Relationship Between State’s and Entities’ Legislations in Social Security of Police Officers at the State Level of Bosnia and Herzegovina”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 62 (2):61-86. https://doi.org/10.48052/19865244.2021.2.61.