PEJANOVIĆ, M. Genocid nad Bošnjacima Srebrenice 1995. godine / Genocide against Srebrenica Bosniaks in 1995: Pretpostavka za njen poseban društveno-razvojni status / A Precondition for its Special Socio-Developmental Status. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, [S. l.], v. 62, n. 1, p. 215–232, 2021. DOI: 10.48052/19865244.2021.1.215. Disponível em: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/914. Acesso em: 15 apr. 2024.