BERC, G.; ŠADIĆ, S.; KOBIĆ, O. Strategije samopomaganja za profesionalne pomagače u savjetovanju / Self-Care Strategies of Professionals in Counceling. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, [S. l.], v. 62, n. 1, p. 137–154, 2021. DOI: 10.48052/19865244.2021.1.137. Disponível em: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/909. Acesso em: 16 jul. 2024.