HALILOVIĆ, S. Desuverenizacija i deteritorijalizacija Bosne i Hercegovine / Sovereignity Stripping and Deteritorialization of Bosnia and Herzegovina. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, [S. l.], v. 61, n. 3, p. 91–102, 2021. Disponível em: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/892. Acesso em: 27 jan. 2023.