PURIŠEVIĆ, F. Prava boraca u Federaciji Bosne i Hercegovine sa osnovama i razlozima integriranja prava u državi Bosni i Hercegovini. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 175–206, 2011. Disponível em: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/645. Acesso em: 19 jun. 2024.