DOŠENOVIĆ, M. Izazov znanstvenog promišljanja masmedijskog komuniciranja s postdejtonskom bh. javnošću - primat manipulacije ili opstojnost dijaloga. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 125–140, 2012. Disponível em: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/632. Acesso em: 5 mar. 2024.