AJANOVIĆ, E. Protivustavni prijedlozi reforme aktivnog i pasivnog biračkog prava u ustavu Bosne i Hercegovine. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 91–132, 2014. Disponível em: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/291. Acesso em: 5 jun. 2023.