ČIZMIĆ, E.; IMAMOVIĆ-ČIZMIĆ, K. Principi funkcioniranja univerziteta treće generacije – lekcije za univerzitete u procesu tranzicije. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 63–82, 2020. Disponível em: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/252. Acesso em: 22 mar. 2023.