TODOROVIĆ, Z. Evropska diplomatija i obuzdavanje srpskog nacionalizma / European Diplomacy and Restraint on Serbian Nationalism: Novo balkansko "mesečarenje" / New Balkan "Moonlighting". Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 91–110, 2020. Disponível em: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/202. Acesso em: 10 jun. 2023.