PEJANOVIĆ, M. ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA ISTORIJSKOG PROCESA REVALORIZIRANJA NACIONALNOG IDENTITETA MUSLIMANA U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI (1956–1971) / THE IMPORTANCE OF RESEARCHING THE HISTORICAL PROCESS OF REVALUATING THE MUSLIMS’ NATIONAL IDENTITY IN SOCIALIST YUGOSLAVIA. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, [S. l.], v. 63, n. 3, p. 115–121, 2023. DOI: 10.48052/19865244.2022.3.115. Disponível em: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1123. Acesso em: 23 jul. 2024.