DELIBAŠIĆ, A. Kulturalni rasizam, primordijalni lojaliteti i etničko čišćenje / Cultural Racism, Primordial Loyalties, and Ethnic Ceansing. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, [S. l.], v. 63, n. 1, p. 27–47, 2022. DOI: 10.48052/19865244.2022.1.27. Disponível em: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1092. Acesso em: 2 dec. 2022.