ČERKEZ, M. Mogućnosti i budućnost bh. društva / Options and Future of B-H Society . Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 59–61, 2014. Disponível em: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1076. Acesso em: 11 dec. 2023.