SARAČ-RUJANAC, D. Burna jesen olimpijske 1984. i sarajevska inicijativa Udruženja španskih boraca / The Turbulent Olympic Autumn of 1984 and the Sarajevo Initiative by the Association of Yugoslav Brigadistas. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, [S. l.], v. 62, n. 2, p. 149–158, 2021. DOI: 10.48052/19865244.2021.2.149. Disponível em: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1059. Acesso em: 6 dec. 2022.