DEDIJER, J. Aromuni ili Cincari u zapadnoj Makedoniji. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, [S. l.], p. 87–106, 2010. Disponível em: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1049. Acesso em: 30 mar. 2023.