Šarac, N. (2010). Socijaldemokratska stranka Bosne i Hercegovine i agrarno pitanje. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 486–494. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/992