Kršić, J. (2010). Moral i štampa: Dževad Sulejmanpašić, žurnalizam razarač čovječanstva i novinarstvo sa najmanjom merom žurnalizma. Zagreb, 1936. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 297–300. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/965