Kadlec, K. (2010). Historijski razvitak agrarnog prava u Bosni i Hercegovini prije austro-ugarske okupacije. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 68–77. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/930