Pejanović, M. (2021). Genocid nad Bošnjacima Srebrenice 1995. godine / Genocide against Srebrenica Bosniaks in 1995: Pretpostavka za njen poseban društveno-razvojni status / A Precondition for its Special Socio-Developmental Status. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 62(1), 215–232. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/914