Sefo, M. (2021). Javno mnijenje i medijsko oblikovanje javnog mnijenja / Public Opinion and how Media Form it. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 62(1), 175–184. https://doi.org/10.48052/19865244.2021.1.175