Berc, G., Šadić, S., & Kobić, O. (2021). Strategije samopomaganja za profesionalne pomagače u savjetovanju / Self-Care Strategies of Professionals in Counceling. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 62(1), 137–154. https://doi.org/10.48052/19865244.2021.1.137