Alibegović, A. (2021). Demistifikacija strategija antibosanskog djelovanja u knjizi "Diskurs o bosanstvu" autora Senadina Lavića. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(3), 167–172. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/898