Arnaut-Haseljić, M. (2021). Udruženi zločinački poduhvat / Joint Criminal Enterprise: Procesuiranje u predmetu ICTY IT-04-74 / Case ICTy IT-04-74. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(3), 119–137. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/894