Čizmić, E., Čengić, S., & Kurtić, E. . (2021). Impact of the Fourth Industrial Revolution in Business Management and Work-places Shaping / Uticaj četvrte industrijske revolucije na poslovno upravljanje i oblikovanje radnih mjesta. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(3), 1–27. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/887