Delić, A. (2016). Suočavanje s prošlošću u online medijima u Bosni i Hercegovini / Dealing with the Past in Online Media in Bosnia and Herzegovina. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 91–102. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/776