Purišević, F. (2011). Prava boraca u Federaciji Bosne i Hercegovine sa osnovama i razlozima integriranja prava u državi Bosni i Hercegovini. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 175–206. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/645