Bošnjović, J. (2012). Komuniciranje Univerziteta u Sarajevu i njegovih interesnih grupa. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 189–209. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/635