Kožarić, A. (2008). Indikatori nestabilnosti međunarodnog finansijskog sistema. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 165–177. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/528