Šmitran, M. (2018). Političko-pravni sistem zaštite ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini / Political-Legal System of Protection of Human Rights and Freedoms in Bosnia and Herzegovina. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 253–269. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/477