Hajdarpašić, L. (2017). Strateško planiranje u visokoškolskim bibliotekama / Strategic Planning in Academic Libraries. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 159–163. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/455