Pejanović, M. (2017). Promjena etničke strukture opština u Bosni i Hercegovini prema popisu stanovništva iz 2013. godine / Ethnic Structure Changes in B-H Municipalities According to the Census of 2013. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 1–26. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/424