Čizmić, E., & Imamović-Čizmić, K. (2020). Principi funkcioniranja univerziteta treće generacije – lekcije za univerzitete u procesu tranzicije. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 63–82. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/252