Čengić, H. (2020). Finansiranje političkih partija s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 133–152. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/236