Ferhatović, A., & Trlin, D. (2020). Krivičnopravni aspekt govora mržnje kao zloupotreba prava na slobodu izražavanja / The Criminal Aspects of Hate Speech as Abuse of the Right to Freedom of Expression. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 133–157. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/204