Gotovuša, E. (2020). Etnička sekularizacija ustavnog prava / Ethic Secularization of Constitutional Law: Standard pluralističkog društva / Standard for Pluralistic Society. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 111–132. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/203