Kuka, E. (2020). Politika prikrivanja zločina na području Sarajeva u periodu agresije 1992-1995. / Politics of Criminal Injury in the Area of Sarajevo in the Period of Aggression 1992-1995. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 263–267. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/193