Šmitran, M. (2020). Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava i sloboda / Human Rights Protection in International Law. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 137–150. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/186