Turčilo, L. (2024). Medijska i društvena polarizacija u vremenu krize: BH. mediji i rat u Ukrajini / Media and Social Polarization in a Time of Crisis: Bh. Media and War in Ukraine. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 65(1), 31–49. https://doi.org/10.48052/19865244.2024.1.31