Hajdarpašić, L., & Dizdar, S. (2023). ULOGA VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKA U OTVORENOJ NAUCI / THE ROLE OF ACADEMIC LIBRARIES IN OPEN SCIENCE. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(1), 491–503. https://doi.org/10.48052/19865244.2023.1.491