Pejanović, M. (2023). ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA ISTORIJSKOG PROCESA REVALORIZIRANJA NACIONALNOG IDENTITETA MUSLIMANA U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI (1956–1971) / THE IMPORTANCE OF RESEARCHING THE HISTORICAL PROCESS OF REVALUATING THE MUSLIMS’ NATIONAL IDENTITY IN SOCIALIST YUGOSLAVIA. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 63(3), 115–121. https://doi.org/10.48052/19865244.2022.3.115