D. Todorović, Z. (2022). Srpske elite i velikosrpski nacionalistički projekat / Serbian Elites and The Greater Serbia Nationalist Project: Izgledi za raskid "organskog jedinstva" / Prospects for Breaking "Organic Unity". Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 63(1), 49–68. https://doi.org/10.48052/19865244.2022.1.49