Delibašić, A. (2022). Kulturalni rasizam, primordijalni lojaliteti i etničko čišćenje / Cultural Racism, Primordial Loyalties, and Ethnic Ceansing. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 63(1), 27–47. https://doi.org/10.48052/19865244.2022.1.27