Vatreš, A. (2021). Antropocentrični pristup mediološko-komunikološko-sociološkim reperkusijama digitalne revolucije / Approach to Mediological-Communication-Sociological Repercussion of the Digital Revolution. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 62(2), 163–166. https://doi.org/10.48052/19865244.2021.2.163