Sarač-Rujanac, D. (2021). Burna jesen olimpijske 1984. i sarajevska inicijativa Udruženja španskih boraca / The Turbulent Olympic Autumn of 1984 and the Sarajevo Initiative by the Association of Yugoslav Brigadistas. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 62(2), 149–158. https://doi.org/10.48052/19865244.2021.2.149