Fejzić Čengić, F. (2021). O ljudskim civilizacijama / About Human Civilizations: Svijet i život kao najveći dar / The World and Life as the greatest Gift. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 62(2), 145–148. https://doi.org/10.48052/19865244.2021.2.145