Buljubašić, M. (2021). U dobrim odnosima / In good Relations: Pojašnjavanje tranzicijske pravde / Clarifying Transitional Justice. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 62(2), 101–123. https://doi.org/10.48052/19865244.2021.2.101