Mehmedović, E., & Hadžić, M. (2021). Izazovi "nepotpunog zakonodavstva" / Challenges of "Incomplete Legislation": Otvorena pitanja odnosa između državnog i entitetskih zakonodavstava u socijalnom osiguranju policijskih službenika na nivou Bosne i Hercegovine / open Questions of the relationship between State’s and Entities’ Legislations in Social Security of Police Officers at the State Level of Bosnia and Herzegovina. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 62(2), 61–86. https://doi.org/10.48052/19865244.2021.2.61