(1)
Tanović, A. Filozofija Kao Ideologija I Filozofija Kao Nauka. pregled 2010, 504-511.