(1)
Filipović, N. O Nastanku Feudalnih Posjeda Muslimanskog Bosanskog Plemstva. pregled 2010, 478-485.