(1)
Ilić, T. Pitanje Medicinskog Fakulteta U Sarajevu. pregled 2010, 387-391.